Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Aktualnosti

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slunja 19.01.2018- 14
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Slunja 12.01.2018- 109
Plan normativnih aktivnosti Grada Slunja u 2018. godini 21.12.2017- 279
Odluka o naknadi troškova vijećnicima i članovima radnih tijela Grada Slunja 05.12.2017- 298
Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu utvrđivanja plaće za direktore tvrtki Radio Slunj d.o.o. i turistička agencija Slunj d.o.o. - savjetovanje i izvješće 10.11.2017- 366
Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvjetima i načinu osiguranja sredstava za plaće zaposlenika tvrtke Radio Slunj d.o.o. - savjetovanje i izvješće 10.11.2017- 322
Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 09.11.2017- 323
Nacrt prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i udrugama koje se financiraju iz proračuna Grada Slunja - savjetovanje i izvješće 07.11.2017- 343
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - savjetovanje i izvješće 02.11.2017- 516
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017., savjetovanje i izvješće 03.10.2017- 707

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr