Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Upravni odjeli

Gradsku upravu sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu  gradske uprave grada Slunja čine:

 •     Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav 

Odsjek za gospodarstvo 
Odsjek za razvoj i imovinsko-pravne poslove
Odsjek za društvene djelatnosti 
Odsjek za komunalni sustav 

 •     Ured Grada kojeg čine:

Odsjek za proračunu i financije
Odsjek za opće, kadrovske  i stručne poslove 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KOMUNALNI SUSTAV

 • ANĐELKA JURAŠIN VUKOVIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav
 • IRENA MATEŠA (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - voditeljica Odsjeka za gospodarstvo
 • DRAGOSLAVA CINDRIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti
 • VIKTOR SMOLIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - voditelj Odsjeka za razvoj i imovinsko-pravne poslove

 • SANDRA MODRUŠAN (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - samostalni upravni referent za imovinsko-pravne poslove

 • DANIELA BARIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - samostalni upravni referent za razvoj
 • IVANKA ŠEBALJ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - voditeljica Odsjeka za komunalni sustav 

 • MARICA GAŠPAROVIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - referentica za komunalni sustav i naplatu 

 • DRAŽEN KOTIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - komunalni redar I.

 • NIKICA SMINDEROVAC - komunalni redar II.

URED GRADA

 • ZDENKA ŠPELIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - pročelnica

 • MARIJA VUKOŠIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) -voditeljica Odsjeka za proračun i financije

 • RENATA BOŽIČEVIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - viša stručna suradnica za  javnu nabavu

 • JELENA ŠTEFANAC (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - računovodstvena referentica

 • ANKICA ŠTEFANAC (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - stručna suradnica za kadrovske, upravne i stručne poslove

 • ANKICA JURČIĆ (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) - administrativna tajnica

 • NIKOLA JURČEVIĆ – vozač-kućni majstor

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr