Dobrodošli na stranice Grada Slunja


Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Travanj 2017
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mjesni odbori

Sukladno Statutarnoj odluci o osnivanju mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 8/03) na području grada djeluje ukupno 11 mjesnih odbora koji su teritorijalno podijeljeni na slijedeći način:

 1. MJESNI ODBOR BLAGAJ s pripadajućim naseljima Blagaj i Pavlovac
 2. MJESNI ODBOR CVITOVIĆ s pripadajućim naseljima Cvitović, Donja Glina, Glinsko Vrelo i Marindolsko Brdo
 3. MJESNI ODBOR FURJAN s pripadajućim naseljima Donji Furjan, Gornji Furjan, Kosa, Sastavak i Zapoljak
 4. MJESNI ODBOR KREMEN s pripadajućim naseljima Donji Kremen, Gornji Kremen, Gornja Glina, Mali Vuković i Miljevac
 5. MJESNI ODBOR LAĐEVAC s pripadajućim naseljima Arapovac, Čamerovac, Donji Lađevac, Dubrave, Gornji Lađevac, dio Gornjeg Popovca (Krpani, Vukošići i Lesari do križanja Lađevačke ceste sa putem za Samardžije i Glavicu), Polje, Jame, Lađevačko Selište, Videkić Selo i Salopek Luke
 6. MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE s pripadajućim naseljima Bukovac Perjasički, Donja Visočka, Donje Primišlje, Donji Poloj, Gornja Visočka, Gornje Primišlje, Klanac Perjasički, Kuzma Perjasička, mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski
 7. MJESNI ODBOR NIKŠIĆ s pripadajućim naseljima Donji Cerovac, Donji Nikšić i Gornji Nikšić
 8. MJESNI ODBOR POPOVAC s pripadajućim naseljima Donji Popovac, dio Gornjeg Popovca (uključujući Šestane) i Lumbardenik
 9. MJESNI ODBOR SLUNJ s pripadajućim naseljima Novo Selo, Podmelnica, Rastoke, Slunj, Slunjčica i Zečev Varoš
 10. MJESNI ODBOR TABORIŠTE s pripadajućim naseljima Donje Taborište, Gornje Taborište i Gornji Cerovac
 11. MJESNI ODBOR VELJUN s pripadajućim naseljima Bandino Selo, Crno Vrelo, Cvijanović Brdo, Grobnik, Kosijer Selo, Kutanja, Lapovac, Rabinja, Snos, Sparednjak, Stojmerić, Šlivnjak, Točak, Veljun, Veljunska Glina, i Veljunski Ponorac.

Tijela mjesnog odbora:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora

 

Vijeća mjesnih odbora imaju 5 članova, izuzev Vijeća Mjesnog odbor Slunj koje ima 7 članova. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

 

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora - donosi poslovnik o svom radu u skladu s ovom Odlukom

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- saziva mjesne zborove građana, - surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Slunja

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže nadležnim tijelima grada prioritete i mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,

- predlaže rješenja i daje svoje mišljenje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada, te drugih akata od utjecaja na život i rad na području mjesnog odbora

- obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Gradskog vijeća.

 

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekta komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti i sl.).

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja i zastupa mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i nadležna tijela gradske uprave.

 

MJESNI ODBOR BLAGAJ, Blagaj 14


1. SLAVKO VOLARIĆ; PAVLOVAC 5; HDZ

2. MILE VOLARIĆ; PAVLOVAC 4; HDZ

3. IVICA ŠTAJDUHAR - potpredsjednik; PAVLOVAC 37; HDZ
 
MJESNI ODBOR CVITOVIĆ, Cvitović 100
1. OLIVER TURKALJ - PREDSJEDNIK; CVITOVIĆ 86; ABH, HSS

2. DAMIR GRAŠIĆ - potpredsjednik; CVITOVIĆ 81; ABH, HSS

3. BARA PAULIĆ; CVITOVIĆ 68 A; ABH, HSS

4. MILE ŠLAT; CVITOVIĆ 36 a; HDZ 

5. JURICA TURKALJ; CVITOVIĆ 78; SDP
 
MJESNI ODBOR FURJAN, Donji Furjan 41
1. MIRKO CINDRIĆ - PREDSJEDNIK; DONJI FURJAN 143; HDZ

2. P
ERO CINDRIĆ - potpredsjednik; DONJI FURJAN 133; HDZ

3. 
JOSO ŽGELA; GORNJI FURJAN 197; HDZ

4. 
DARKO SALOPEK; DONJI FURJAN 5; HDZ

5. 
ANTE BOŽIĆ; DONJI FURJAN 43; HDZ
 
MJESNI ODBOR KREMEN, Donji Kremen 127
1. JOSIP CINDRIĆ; MALI VUKOVIĆ 66 A; ABH, HSS

2. IVICA MAGDIĆ - PREDSJEDNIK; DONJI KREMEN 96; HDZ

3. MIRJANA JURČEVIĆ - potpredsjednik; GORNJA GLINA 209; HDZ

4. ZDRAVKO JURČEVIĆ; GORNJA GLINA 200; HDZ 

5. VJEKOSLAV ŽALAC; GORNJA GLINA 136; SDP
 
MJESNI ODBOR LAĐEVAC, Donji Lađevac 2B
1. ZVONKO MEDVED - PREDSJEDNIK; POLJE 178a; HDZ

2. ZVONKO GRGIĆ; ČAMEROVAC 195 a; HDZ

3. TOMO SALOPEK; SALOPEK LUKE 127; HDZ

4. MILE MEDVED – potpredsjednik; GORNJI LAĐEVAC 19a; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

5. IVAN VUKOVIĆ; DONJI LAĐEVAC 38; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 
MJESNI ODBOR NIKŠIĆ, Donji Nikšić 1A
1. IVAN GRDIĆ; DONJI NIKŠIĆ 46 A; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

2. TOMICA BOGOVIĆ - potpredsjednik; DONJI CEROVAC 87; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

3. ZDRAVKO BOGOVIĆ - PREDSJEDNIK; DONJI CEROVAC 83 a; HDZ

4. FRANJO GRDIĆ; DONJI NIKŠIĆ 46; HDZ

5. JURE GRDIĆ; GORNJI NIKŠIĆ 74; HDZ
 
MJESNI ODBOR POPOVAC, Lumbardenik 76C
1. PAVAO ŠPELIĆ; LUMBARDENIK 109; ABH, HSS

2. JOSIP MOĆAN; LUMBARDENIK 76; HDZ

3. SLAVKO MATEŠIĆ - potpredsjednik; GORNJI POPOVAC 14 b; HDZ 

4. MARIO JAZBEC - PREDSJEDNIK; GORNJI POPOVAC 6a; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

5. NIKOLA MAGDIĆ; GORNJI POPOVAC 18 A; SDP
 
MJESNI ODBOR PRIMIŠLJE, Mjesto Primišlje 31A
1. DUŠAN GRUBOR - PREDSJEDNIK; GORNJE PRIMIŠLJE 72; SDP

2. RANKO DEVIĆ - potpredsjednik; DONJE PRIMIŠLJE 94 A; SDP

3. PAVAO SUČEVIĆ; DONJE PRIMIŠLJE 75; SDP

4. BRANKO ADŽIBABA; PRIMIŠLJE 23; SDP

5. ĐURĐICA PRICA; KUZMA PERJASIČKA 8; SDP
 
MJESNI ODBOR SLUNJ, Trg dr. Franje Tuđmana 11
1. DRAGAN SMRZLIĆ - potpredsjednik, SLUNJ, II POLJSKI PUT 6, ABH, HSS

2. RENATO HOLJEVAC – PREDSJEDNIK ; SLUNJ, RASTOKE 26; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

3. GORANKA KAMPIĆ; SLUNJ, IVANA TRNSKOG 14; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

4. FRANJE BELKOVIĆ; SLUNJ, JURE BELKOVIĆA 7; HDZ

5. IVAN OBAJDIN; SLUNJ, 14.DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 11; HDZ 

6. SLAVO RENDULIĆ; SLUNJ, IVANA TRNSKOG 12; SDP 

7. DARKO TURKALJ; SLUNJ, AUGUSTA ŠENOE 9; SDP
 
MJESNI ODBOR TABORIŠTE, Donje Taborište 149A
1. MILAN RADOČAJ; DONJE TABORIŠTE 54 a; ABH, HSS

2. JANKO JURČEVIĆ; NIKOLE TURKALJA 16; HDZ

3. MARIJA PAULIĆ - potpredsjednica; GORNJI CEROVAC 117 b; HDZ

4. JELENA PETROVIĆ - PREDSJEDNICA; DONJE TABORIŠTE 156A; KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

5. IVAN MAGDIĆ; NIKOLE TURKALJA 3; SDP
 
MJESNI ODBOR VELJUN, Veljun 58
1. DOJČIN MRKALJ – PREDSJEDNIK ; Veljun 81 SDSS

2. DRAGAN SIKIRICA; VELJUNSKI PONORAC 14; SDSS

3. GOJKO GOJSOVIĆ - potpredsjednik; LAPOVAC 48; SDSS 

4. ŽELJKO DUDUKOVIĆ; TOČAK 3C; SDP

5. ŽELJKO MLAĐAN; VELJUN 97; SDP

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr