Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Ponovljena obavijest o promjeni termina održavanja javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja

Objavljuje se da je promijenjen termin održavanja javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja na način da će javna rasprava trajati od 04. srpnja 2019. godine  do  18. srpnja 2019. godine.

Obavijest

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr