Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Studeni 2018
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktualnosti

Opskrba električnom energijom

Dana 03.07.2017. godine (dan slanja na objavu 30.06.2017.) Grad Slunj je u EOJN RH objavio Obavijest o nadmetanju za predmet nabave: "Opskrba električnom energijom". Rok za dostavu ponuda je 07.08.2017. godine do 9,00 sati. Dokumentaciju o nabavi zajedno s prilozima možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1169216

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su u postupku nabave za opskrbu električnom energijom u roku za dostavu ponuda (07.08.2017. godine do 9:00 sati) pristigle 4 ponude. Ponuda koja udovoljava svim uvjetima određenim u Dokumentaciji o nabavi, i koja je najpovoljnija obzirom na kriterij za odabir (ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu je sukladno članku 284. i članku 452. ZJN 2016 relativni ponder cijene 100%) je ponuda ponuditelja HEP - Opskrba d.o.o. s cijenom ponude 526.656,26 kn bez PDV-a (263.328,13 kn bez PDV-a za jednogodišnje razdoblje), odnosno 595.121,57 kn s PDV-om (297.560,79 kn s PDV-om za jednogodišnje razdoblje). 

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr