Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

DVD Slunj - Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH), naručitelj je nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove, dužan je urediti svojim aktom. Slijedom navedenog DVD Slunj donio je Odluku o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti koju možete vidjeti na sljedećim poveznicama:

Odluka - 1. dio 

Odluka - 2. dio 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr