Ponedjeljak, 14 Listopad
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Pučko otvoreno učilište Slunj, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.