Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Pučko otvoreno učilište Slunj - Izjava sukladno članku 80. ZJN 2016

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Pučko otvoreno učilište Slunj, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr