Dobrodošli na stranice Grada Slunja


Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Aktualnosti

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te Zaključka Vlade RH, Grad Slunj objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i njihovu izvršenju za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu, ažurirane zaključno sa 04.02.2014. godine.

Tablicu možete pogledati ovdje

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr