Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Aktualnosti

01.03.2018. - Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi "Narodne novine" 120/16) Grad Slunj objavljuje Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. godinu. Odluku možete vidjeti ovdje 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr