Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

30.12.2016. Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH), Grad Slunj objavljuje Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. godinu. Odluku možete vidjeti ovdje 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr