Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Ozujak 2019
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Izrada strateškog planskog dokumenta "Krovni interpretacijski plan Grada Slunja"

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Izrada strateškog planskog dokumenta "Krovni interpretacijski plan Grada Slunja". Rok za dostavu ponuda je 11.10.2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponuda, ponudbeni troškovnik te projektni zadatak možete pogledati na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude 

Troškovnik

Projektni zadatak 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 tri) ponude: 

1. RAZBOR d.o.o., Bednjanska 8a, 10000 Zagreb

2. MUZE d.o.o., Krajiška 28, 10000 Zagreb

3. SENSE SAVJETOVANJE d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da sve pristigle ponude udovoljavaju uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponude. Prema kriteriju za odabir ponude (najniža cijena), ponuda ponuditelja RAZBOR d.o.o., s cijenom ponude 91.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 113.750,00 kn (s PDV-om), ocijenjena je kao najpovoljnija te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izradi strateškog planskog dokumenta "Krovni interpretacijski plan Grada Slunja". 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr