Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Svibanj 2018
Pon Uto Sri Cet Pet Sub Ned
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Nabava novog službenog vozila

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti: Nabava novog službenog vozila. Rok za dostavu ponuda je 19. srpnja 2016. godine do 9:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv, tehničke karakteristike i troškovnik možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Poziv na dostavu ponude

Tehničke karakteristike

Troškovnik 

Temeljem upita gospodarskih subjekata dajemo pojašnjenje i izmjenu Poziva na dostavu ponuda:

Pojašnjenje 

Izmjena 

U roku za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda:

1. ZAK d.o.o., Zagrebačka 15 c, 47000 Karlovac

Postupkom pregleda i ocjene ponude utvrđeno je da pristigla ponuda udovoljava uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponuda, s cijenom ponude 102.699,97 kn (bez PDV-a), odnosno 128.374,96 kn (s PDV-om), što uvećano za trošarinu iznosi 139.000,00 kn. 

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr