Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Interventni radovi i radovi održavanja vanjskog zapadnog bedema Starog grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Interventni radovi i radovi održavanja vanjskog zapadnog bedema Starog grada Slunja. Rok za dostavu ponuda je 20.07.2017. godine do 8,00 sati, bez obzira na način dostave. 

Poziv zajedno sa prilozima možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv sa prilozima

Nacrti

Odluka o odabiru izvoditelja interventnih radova

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr