Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Usluge održavanja računalnih programa (SPI) za 2017. godinu u sustavu "standardnog održavanja"

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Usluge održavanja računalnih programa (SPI) za 2017. godinu u sustavu "standardnog održavanja". Obzirom je tvrtka Libusoft cicom d.o.o. vlasnik autorskih prava na računalnim programima Poziv na dostavu ponude upućuje se samo navedenom gospodarskom subjektu, sukladno članku 5. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti. Rok za dostavu ponude je 16.12.2016. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude 

U roku za dostavu ponuda tvrtka Libusoft cicim d.o.o. dostavila je svoju ponudu, te će se, obzirom ista udovoljava svim uvjetima definiranim Pozivom na dostavu ponuda, sklopiti Ugovor o održavanju računalnih programa iz sustava poslovnih informacija (SPI) za 2017. godinu s navedenom tvrtkom.

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr