Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Uredski materijal za 2017. godinu

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Uredski materijal za 2017. godinu. Rok za dostavu ponuda je 09.12.2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude i ponudbeni troškovnik možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik 

U roku za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda: 

1. NARODNE NOVINE d.d., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb (Veleprodaja Karlovac)

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da ista u potpunosti udovoljava uvjetima koje je naručitelj odredio u pozivu na dostavu ponuda s cijenom ponude 23.917,97 kn (bez PDV-a), odnosno 29.897,46 kn (s PDV-om). Slijedom navedenog s gospodarskim subjektom NARODNE NOVINE d.d. sklopit će se ugovor o nabavi uredskog materijala za 2017. godinu. 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu o ocjeni ponuda 

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr