Transkript kojim nadopunjujemo video prijenos.

ZAPISNIK (neverificiran)