Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Filter
Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O ODABIRU IZVODITELJA RADOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE 07.06.2018- 178
ODLUKA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA 07.06.2018- 167
ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA "CENTAR I", DETALJNIM PLANOM UREĐENJA "CENTAR II", DETALJNIM PLANOM UREĐENJA "CENTAR III" I DETALJNOG PLANA UREĐENJ 07.06.2018- 149
ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD SLUNJ 07.06.2018- 235
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE VRŠITELJU DUŽNOSTI RAVNATELJA KNJIŽNICE I ČITAONICE SLUNJ - 2018. 04.05.2018- 260
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA RAD GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI SVOJU DUŽNOST OBNAŠAJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - 2018. 04.05.2018- 281
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆE TE DRUGIM PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA - 2018. 04.05.2018- 273
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI KŽ ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PRIVATNOG OPERATERA - ŠIROKOPOJASNA MREŽA 04.05.2018- 265
ODLUKA O MODELU FINANCIRANJA U PROGRAMU RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLIJEDEĆE GENERACIJE NA PODRUČJU GRADA SLUNJA 04.05.2018- 250
ODLUKA O UPRAVLJANJU, RASPOLAGANJU I KORIŠTENJU IMOVINE U VLASNIŠTVU GRADA SLUNJA 04.05.2018- 291

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr