Dobrodošli na stranice Grada Slunja

ODLUKA O IZMJENAMA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLUNJA ZA 2019. GODINU

ODLUKA

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr