Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA I PRIJAVU NA NATJEČAJ PROJEKTA "VATROGASNI CENTAR"

Odluka

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr