Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLUNJA SA ISTODOBNIM STAVLJANJEM VAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA "CENTAR I", DETALJNIM PLANOM UREĐENJA "CENTAR II", DETALJNIM PLANOM UREĐENJA "CENTAR III" I DETALJNOG PLANA UREĐENJ

ODLUKA

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 7. 06. 2018.

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr