Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆE TE DRUGIM PRAVIMA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA IZ RADNOG ODNOSA - 2018.

ODLUKA

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 4. 05. 2018.

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr