Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Aktualnosti

ODLUKA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA KNJIŽNICE I ČITAONICE SLUNJ

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" br. 16/17 - 15. 12. 2017.

ODLUKA

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr