Kakvoća vode rijeke Korane, analiza 10. - 12. 08. 2015.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije izdalo je analitičko izvješće o kakvoći rijeke Korane u kojem izvješćuju da je Korana i nadalje IZVRSNE KAKVOĆE.