Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

U tijeku su arheološka istraživanja na k.č.br. 104  i 108  k.o. Slunj 1 koje se nalaze na Trgu Zrinskih i Frankopana, koji predstavlja „najstariji dio grada Slunja, odnosno prostor nekadašnjeg srednjevjekovnog naselja ‐ trgovišta uz franjevački samostan, koje se formiralo i mijenjalo kroz povijest, ali je temeljne odrednice zadržalo do danas“. [1]

Radove izvodi tvrtka Arheo-plan d.o.o. iz Dubrovnika. Ugovorena vrijednost radova iznosi 99.906,25 Kn bruto, a financiraju se iz Proračuna Grada.

Cilj je arheoloških istraživanja utvrditi povijesne slojeve i pravac pružanja srednjovjekovnog obrambenog zida.

O Trgu Zrinskih i Frankopana Boris Vučić Šneperger, dipl.ing.arh.  autor konzervatorske studije Trga piše slijedeće:

„Središte je to starog naselja koje se razvilo na visoravni uz južnu obalu Slunjčice, pored nekadašnjeg franjevačkog samostana. Oko velikog trokutastog trga godinama je naselje odoljevalo nedaćama – stalnim osmanlijskim prodorima, samodestrukciji vojnih vlasti..

Slunjsko trgovište ne možemo zvati podgrađem. Barem ne u klasičnom smislu podgrađa. Ono nije direktno pod upravom kastruma. Ono ima svojevrsnu samostalnost trgovišta uz obvezu plaćanja poreza (mitnica) za trgovanje. To je dodatno potencirano i smještajem s druge strane rijeke i tako s pristojnom udaljenošću od utvrde mogao je živjeti vlastiti život. Njegovi stanovnici nisu kmetovi, feudalčevi podanici (koji žive u selima), već trgovci i obrtnici, te slobodni seljaci ili povlašteni kmetovi (jobagioni13, purgari), koji žive uz srednjovjekovni kaštel i imaju obvezu štititi ga. Tu je i samostan fratara koji naselju daje određeni privid samostalnosti…“

Trg i njegov okoliš se godinama mijenjao i s vremenom postao od vojnog središta s krajiškim upravnim zgradama, tjedno sajmište sa pripadajućom mu okolicu. Nekada su tu bili brojni zanatlije, obrtnici o kojima svjedoče povijesni dokumenti (u Slunju je početkom 19. stoljeća djelovao značajan broj obrtnika, među kojima je bilo preko pedesetak zidara, 12 tesara, šest puškara,  četiri bravara, devet potkivača, sedam postolara, tri krojača, lončari, dimnjačar itd.)“….

Na k.č.br. 104 k.o. Slunj 1 (dvorište „Petkovićeve kuće“) na dubini od cca 2 m otkriveni su temelji unutarnjeg i vanjskog zida koji su sa južne strane branili srednjovjekovno slunjsko naselje.  

Nakon završetka terenskog dijela istraživanja provest će se analiza istraženog, usporediti sa arhivskom dokumentacijom, donijeti zaključci i predložiti način prezentacije.  

 

 

[1] Boris Vučić Šneperger - Konzervatorska dokumentacija za Trg Zrinskih i Frankopana u Slunju, 2018. godina