Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Potpisivanje ugovora unutar projekta "Vodene tajne Slunja"

Danas, 31. svibnja 2019. godine,  s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Slunja potpisuju se ugovori za:

  1. Izgradnju novog mosta preko Korane i nove šetnice, rekonstrukciju i uređenje mosta sv. Ivana te uređenje postojeće šetnice u Rastokama (vrijednost 8.635.772,50 Kn bruto)
  2. Izgradnju Info centra i izmještaj spoja na odvodnju javnog WC-a (vrijednost 5.440.486,63 Kn bruto)
  3. Stručni nadzor na izgradnji Info centra i izmještaju spoja na odvodnju javnog WC-a (143.750,00 Kn bruto).

 

Riječ je o projektima koji se realiziraju u sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“, koji se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., broj ugovora KK.06.1.2.02.02.

 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr