Ponedjeljak, 14 Listopad
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Grad Slunj od 01. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja  računa  isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave  putem narudžbenica.

Obavijest