21. sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja zakazana je za ponedjeljak -  13. 05. 2019. godine u 14 sati.

MATERIJALI