Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pismenih ponuda za zakup poslovnog prostora

Grad Slunj objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prikupljanje pismenih ponuda

za zakup poslovnog prostora

 

Predmet zakupa je nekretnina/prostor površine 61,35 m2, ulica Braće Radić 7A,  u prizemlju zgrade mješovite uporabe, etažno vlasništvo (E-7), izgrađenoj na k.č.br.67 k.o.Slunj 1, za obavljanje uslužne djelatnosti.

Početna zakupnina iznosi 40,00 Kn/m2.

Rok za dostavu ponuda je (srijeda) 19. lipnja 2019.godine u 09.00 sati bez obzira na način dostave.

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.

 

 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr