Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Objavljen je II. javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga

Rok za prijavu: 15. 06. 2019.

Prihvatljivi programi/projekti: Nastup na "Žetvenim svečanostima" u Cerni, Organizacija dočeka gostiju - članova udruga iz Domovinskog rata prilikom posjeta Slunju, Program "Koranom kroz Kotlac", Tisak knjige "Fotomonografija Rastoke" i Projekat izgradnje spomen obilježja Domovinskog rata u Saborskom

Javni poziv

Upute za prijavitelje

obrasci za prijavu: Opisni prijavni obrazac; Financijski prijavni obrazac; Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaKontrolni obrazac

obrasci za izvještavanje: Opisni izvještajni obrazac; Financijski izvještajni obrazacnacrt Ugovora o financiranju programa/projekta