U cilju povećanja poljoprivrednih površina pod organiziranim navodnjavanjem, u RH se od 2005.g. provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (NAPNAV).

Županijska skupština Karlovačke županije u listopadu 2009.g. usvojila je Plan navodnjavanja Karlovačke županije, čime je stvoren temelj za izradu projektne dokumentacije pojedinačnih javnih sustava navodnjavanja, prvenstveno onih područja koja imaju pogodna tla, lako dostupnu i kvalitetnu vodu i čiji su korisnici iskazali jasan interes za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina.

U cilju analiziranja opravdanosti izrade projektne dokumentacije prvenstveno je potrebno detektirati potencijalne lokacije za izgradnju pojedinačnih javnih sutava navodnjavanja, pri čemu je bitan element površina potencijalne lokacije (u hektarima).

Gradovi i općine Karlovačke županije trebaju odrediti potencijalne lokacije za izgradnju pojedinačnih javnih sutava navodnjavanja, na temelju iskazanih interesa krajnjih korisnika.

Izgradnja javnog sustava navodnjavanja planira se prijaviti za financiranje u potpunosti putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Krajnji korisnici javnog sustava navodnjavanja bi sudjelovali u troškovima rada i održavanja istog putem naknade za navodnjavanje (fiksni troškovi – god/ha i varijabilni dio – po m3 utrošene vode), a sklopili bi predugovor  o priključenju na sustav (prije izgradnje), i naknadno Ugovor o priključenju (nakon izgradnje) uz prethodne predradnje koje su krajnji korisnici obvezni proveti o svom trošku (postepeno urediti zemljište, odnosno provesti agro/hidro mjere ako bude potrebno; postepeno promijeniti postojeći plodored u plodored dohodovnijih kultura i nabaviti opremu za navodnjavanje na parceli, a sve u skladu s izrađenom agronomskom osnovom).

Sa krajnjim korisnicima će se naknadno provesti anketni upitnik u cilju dobivanja potvrde interesa.

Molimo sve zainteresirane poljoprivrednike da se do 17. siječnja očituju Gradu Slunju, Odsjeku za gospodarstvo (Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, telefon: 674 710) da li su zainteresirani za navodnjavanje svojih poljoprivrednih površina, kako bi podatke mogli dostaviti Karlovačkoj županiji.

 

Tablica – iskaz interesa

Anketa

Plan navodnjavanja Karlovačke županije nalazi se na poveznici:

http://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/0010_pnkz_tekst.pdf