Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Karlovačka županija raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivrednicima u 2018.g.

Karlovačka županija je 01. 08. objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i akvakulturi za 2018.g.

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, te imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.

Javni poziv otvoren je do 15.12.2018.g., odnosno do iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Karlovačke županije.

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima s pripadajućom dokumentacijom, u Karlovačku županiju, Upravni odjel za gospodarstvo, Haulikova 14, Karlovac.

MJERE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI:

1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

OBRAZAC MJERA 1. 

Mjera 1.2.    POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI

Mjera 1.3.    POTPORA U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

Mjera 1.4.    EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA

Mjera 1.5.    PREMIJA OSIGURANJA USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA

Mjera 1.6.    LEGALIZACIJA OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE

 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (Uredba komisije EU 1408/2013)

2. Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda

OBRAZAC MJERA 2.

MJERA 2.2.   UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.3.   UNAPREĐENNJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI

MJERA 2.4.   ANALIZA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

MJERA 2.5.   RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA

 Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti  (Uredba komisije EU 1407/2013)

3. Ulaganje u slatkovodno ribarstvo i akvakulturu

OBRAZAC - KREDITIRANJE

Mjera 1.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjera 2.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U SEKTORU PRERADE

Mjera 3.1.   KREDITIRANJE U SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI, RURALNOM RAZVOJU, RIBARSTVU I AKVAKULTURI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI, RURALNOM RAZVOJU, RIBARSTVU I AKVAKULTURI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU

 

OBRAZAC - KREDITIRANJE

Mjera 1.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjera 2.1.   KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U SEKTORU PRERADE

Mjera 3.1.   KREDITIRANJE U SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE

 

Opširnije na Karlovačkoj županiji:

http://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

 

Izbori za EU parlament 2019.

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2019.

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr