Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Aktualnosti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Slunj objavljuje Javni natječaj za izbor i  imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Slunj

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana od objave natječaja

Tekst natječaja

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr