Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

II. Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga od interesa za Grad Slunj u 2017. g.

Grad Slunj raspisuje II. Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunj u 2017. Godini

Predmet financiranja su programi/projekti:

  1. Samostalni koncert KUD-a „Korana“ Slunj u Cerni,
  2. Radionica i seminar „Pučka vokalna tradicija“ u Slunju,
  3. Izgradnja spomen obilježja poginulim mještanima Furjana u Furjanu,
  4. Lovne igre 2017.

 Rok za prijavu je 5. 8. 2017.

Odluka o načinu i raspodjeli sredstava, srpanj 2017

II. Javni poziv 2017. - tekst

II. Upute za prijavitelje 2017.

Nacrt Ugovora, srpanj 2017.

OBRASCI ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac za opis programa/projekta, srpanj 2017.

Prijavni obrazac proračuna programa/projekta, srpanj 2017.

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, srpanj 2017.

Kontrolni popis dokumenata i priloga za provjeru, srpanj 2017.

OBRASCI ZA PRAVDANJE SREDSTAVA

Obrazac Proračuna programa/projekta, srpanj 2017.

Obrazac opisa programa/projekta, srpanj 2017. 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr