Službene stranice Grada Slunja

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020

Župan Karlovačke županije donosi Odluku o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije u periodu od 01. 03. 2019. do 01. 04. 2019. godine.