Četvrtak, 17 Listopad
Stranica je trenutno u izmjenama i dopunama te molimo za razumijevanje

Župan Karlovačke županije donosi Odluku o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom na području Karlovačke županije u periodu od 01. 03. 2019. do 01. 04. 2019. godine.