Plan savjetovanja s javnošću u 2019. godini

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13 i 85/15) objavljuje se 

Plan savjetovanja s javnošću u 2019. godini