Na temelju članka 14. i 19. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ br. 23/02, 31/03, 38/05 i 39/09), Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima na svojoj sjednici održanoj dana 12. 11. 2018. godine utvrdilo je Konačnu listu za dodjelu stipendija u šk./akad. god. 2018./2019.

Konačna lista