Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Aktualnosti

Karlovačka županija raspisala natječaj za dodjelu stipendija učenicima u šk. godini 2018./2019.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima u 
školskoj godini 2018./2019.
Dodjeljuje se 35 stipendija i to:
- za darovite učenike 10 stipendija
- za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja 15 stipendija
- za učenike slabijeg socijalnog stanja 10 stipendija


Rok za predaju zahtjeva je 28. rujna.

više o natječaju i obrascima:

http://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1000798-natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2018-2019.html
 
 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr