Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Lokalni izbori 2017- izjave kandidata za gradonačelnika Grada Slunja

Izjave kandidata za gradonačelnika Grada Slunja na Lokalnim izborima 2017. nakon zatvaranja birališta, kao i iznošenje rezultata koje je objavila predsjednica Izbornog povjerenstva Slunj, gđa. Nada Turkalj te izjave kandidata nakon konačnih rezultata:

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr