Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Pokop hrvatskog branitelja Marijana Raužana

 21. travnja u 16 sati na cvitovačkom groblju bit će pokopani posmrtni ostaci pokojnog MARIJANA RAUŽANA koji je ubijen u logoru Stara Gradiška pod 18.11.1991. u 39. godini života.

12. 4. 2017. na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu identificiran je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata Marijan Raužan, rođen 20. 5. 1952. G. iz Cvitovića, pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova RH.

Za njim žale supruga Marija, kćerke Tihana i Tatjana s obiteljima, preživjeli prijatelji iz logora te sav slunjski kraj.

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr