Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 

Izrada programa za mlade Karlovačke županije

Karlovačka županija, u partnerstvu sa udrugom Carpe Diem, radi na prvom programu za mlade. Prva faza je istraživanje potreba mladih pa je u tu svrhu izrađen online upitnik: http://capi.ipsosadria.com/hr/webcatioth/indexpopup.php3?id_project=335

 Pozivaju se mladi da se sa svojim prijedlozima i potrebnim podacima uključe u izradu programa za mlade ispunjavanjem ovog upitnika!

 

cijeli tekst poziva:

http://portalzamlade.info/vijesti/541-anketa-u-sklopu-izrade-programa-za-mlade-karlovacke-zupanije.html 

 

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Komunalac

Kom. društvo Lipa

Radio Slunj

Župni ured

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr