38. sjednica Gradskog vijeća održati će se u UTORAK - 21. 02. 2017. godine s početkom rada u 18 sati u vijećnici.

MATERIJALI